Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Naujienos

Maltiečiai išrinko naują organizacijos vadovybę

30/04/2023 


2023 m. balandžio 29 d. visi maltiečių keliai vedė į Šiluvą. Čia įvyko kas ketverius metus vykstantis visuotinis maltiečių susirinkimas, kuriame renkama nauja organizacijos vadovybė.

 

Maltiečių pašaukimo kelias – dėl kitų ir kitiems

Rytas prasidėjo šv. Mišiomis švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje, kurias aukojo maltiečių kunigas Vytautas Rapalis. Jis pakvietė visus susirinkusius bendrai maldai ir pamokslo metu priminė, koks tikrasis maltiečių pašaukimo kelias – dėl kitų ir kitiems. Šv. Mišios baigėsi bendra maltiečių malda, kuria Viešpaties prašėme palydėjimo ir jėgų pasiaukojantiems darbams, gyventi Dievo garbei, pasaulio taikai ir mūsų bendrijos kenčiančiųjų labui.

 

Atsiskaitymai už nuveiktus darbus

Visuotinis susirinkimas, kuriame dalyvavo daugiau nei 80 organizacijos narių iš visos Lietuvos, prasidėjo iškilmingai – garbės nariu vienbalsiai paskelbtas daktaras Stasys Gendvilis, 8 metus buvęs organizacijos prezidentu, vėliau viceprezidentu, o kartu su maltiečiais gerbiamas
S. Gendvilis veikia jau 30 metų. Sveikiname gerbiamą daktarą!

Po iškilmingo atidarymo buvo išrinkti susirinkimo pirmininkas bei sekretorius ir balsavimo komisijos nariai, atsakingi už balsų skaičiavimą. Vėliau vyko praėjusios kadencijos valdymo ir priežiūros organų narių atsiskaitymai.

Ataskaitą už ketverius metus pateikė organizacijos Prezidentas Bronius Einars, Etikos komisijos pirmininkas Romas Abunevičius, Revizijos komisijos narė Lina Oželytė. 2022 m. veiklos ir finansines ataskaitas pristatė generalinis sekretorius Edvinas Regelskis ir Jaunųjų maltiečių vadovė Neringa Sukauskaitė, kurios netrukus bus viešai prieinamos visiems ir bus galima rasti mūsų puslapye: Veiklos ataskaitos ir dokumentai | Maltieciai.lt.

Balsavimo būdu buvo patvirtinti nauji stojamieji ir metiniai nario mokesčiai.

 

Išrinkta nauja vadovybė 4-eriems valdymo metams

Rinkimai prasidėjo kandidatų prisistatymais. Vieni jų pretendavo jau ne pirmai kadencijai ir jų nuveikti darbai bei indėlis į organizacijos veiklą maltiečiams gerai žinomi, kiti, tokie kaip Artūras Jonkus, Lina Suchorukovienė, Bronė Vainauskienė, Gitana Keturkaitė, Marta Karpova į valdymo organus pretendavo pirmą kartą. Naujieji pretendentai pristatė savo maltietiškos savanorystės istorijas ir ketinimus pritaikyti savo patirtis bei profesinius įgūdžius.

Į maltiečių Prezidiumą išrinkti 7 nariai: Algimantas Andrašiūnas, Bronius Einars, Artūras Jonkus, Rasa Jonušienė, kun. Vytautas Rapalis, Lina Suchorukovienė, Vaidas Tumėnas.

Į Etikos komisiją išrinkti 3 nariai: Romas Abunevičius, Auksė Spundzevičienė, Bronė Vainauskienė. Į Revizijos komisiją – taip pat 3 nariai: Darius Einars, Marta Karpova, Gitana Keturkaitė.

 

Maltiečių prezidentas – Bronius Einars

Po bendrųjų rinkimų naujoji vadovybė susirinko uždaram posėdžiui, kuriame vienbalsiai buvo išrinktas naujas Maltos ordino pagalbos tarnybos prezidentas – juo antrai kadencijai patvirtintas Bronius Einars. Viceprezidentu tapo komunikacijos ir ryšių su visuomene specialistas, strategas Artūras Jonkus. Etikos komisijai antrą kadenciją vadovaus Romas Abunevičius, Revizijos komisijai – Darius Einars.

Sveikiname naująją vadovybę ir linkime darbingos kadencijos!