Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Naujienos

Išrinktas 81-asis Maltos ordino Didysis Magistras – Fra‘ John Dunlap

04/05/2023 


Gegužės 3 d. Fra‘ John Dunlap buvo išrinktas Suvereniojo Maltos ordino princu ir 81-uoju Didžiuoju Magistru. Iki šiol ėjęs Didžiojo Magistro leitenanto pareigas, 66 metų kanadietis Fra’ John Dunlap yra pirmasis riteris iš Amerikos, išrinktas Maltos ordino vadovu.

Aukščiausioji taryba Romoje esančioje Magistro viloje jį išrinko absoliučia balsų dauguma, remdamasi privalomu trijų kandidatų sąrašu, kurį gegužės 2 dieną pateikė Teisingumo kapitulą. Rinkimuose dalyvavo 99 atstovai iš 18 skirtingų šalių.

Fra‘ John Dunlap šią žinią pranešė Popiežiui Pranciškui ranka rašytu laišku. Gegužės 3 dieną 18.30 val., dalyvaujant popiežiaus specialiajam delegatui kardinolui Silvano Maria Tomasi, Šv. Marijos bažnyčioje jis prisiekė vykdyti visus savo įgaliojimus. Pagal naujosios Konstitucijos 13 straipsnį, jis šias pareigas eis 10 metų. Didysis Magistras yra Maltos ordino, pasaulietinio Katalikų Bažnyčios religinio ordino ir kartu tarptautinės teisės subjekto, vadovas.

Naujasis Didysis Magistras, kreipdamasis į Aukščiausiosios tarybos narius, sakė: „Šias pareigas priimu su gilia tarnystės dvasia ir svarbiu nuolatinio įsipareigojimo pažadu. Dėkoju kiekvienam iš jūsų už tai, kad pasitikėjote manimi ir kad šiandien savo buvimu čia parodėte didelę meilę bei atsidavimą Ordinui. Mūsų laukia daug iššūkių, tačiau vieningai suvokdami savo misiją „Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum“ (liet. Tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiems) esu tikras, kad sugebėsime juos įveikti vieningai ir darniai, vadovaudamiesi ta pačia dvasia, kuria vadovavosi palaimintasis Gerardas, Ordino įkūrėjas prieš daugiau kaip 900 metų.“

 

Apie Didįjį Magistrą

Fra‘ John Dunlap gimė 1957 m. balandžio 16 d. Otavoje, Kanadoje, baigė studijas Nicos ir Otavos universitetuose, Vakarų Ontarijo universitete įgijo teisės daktaro laipsnį. Džono Kaboto universitete Romoje jam suteiktas garbės daktaro laipsnis už viešąją tarnybą.

Fra’ John Dunlap yra Niujorko valstijos advokatų asociacijos ir Ontarijo advokatų asociacijos Kanadoje narys. 1986 m. jis pradėjo dirbti Niujorko advokatų kontoroje „Dunnington, Bartholow & Miller“ Niujorke, o 1993 m. tapo jos partneriu. Jis specializavosi įmonių ir imigracijos teisės srityje. Fra’ John Dunlap yra tarptautiniu mastu gerbiamas teisininkas, nuo 1997 m. yra Šventojo Sosto nuolatinės stebėtojų misijos prie Jungtinių Tautų teisinis patarėjas.

Fra‘ John Dunlap kreipėsi į Maltos ordiną, o savo religinį pašaukimą atrado aštuntojo dešimtmečio viduryje savanoriškai dirbdamas su AIDS ir kitomis ligomis sergančiais ligoniais Kardinolo Cooke’o medicinos centre Harleme (Niujorke). Jis šioje ligoninėje savanoriavo 30 metų.

1996 m. priimtas į Maltos ordiną, 2008 m. davė Pirmos klasės Riterio įžadus. Daugiau kaip dešimtmetį Fra’ John Dunlap tarnavo Maltos ordinui kaip Vardų ir emblemų apsaugos komiteto pirmininkas ir atstovas Šv. Jono ordinų aljanse.

2009 m. Fra’ John Dunlap penkerių metų kadencijai buvo išrinktas Maltos ordino Suverenios tarybos nariu. Dar vienai penkerių metų kadencijai generalinė kapitula jį perrinko 2014 m., vėliau – 2019 m. Nuo 2022 m. birželio mėn., mirus fra’ Marco Luzzago, jis vadovavo Maltos ordinui kaip Didžiojo magistro leitenantas.

 

Didysis Magistras

Pagal Konstitucijos 12 straipsnį Didysis Magistras yra Ordino vadovas, turintis teisę į suverenias prerogatyvas ir apdovanojimus, taip pat į Jo Aukščiausiosios šviesybės titulą. Jis privalo visiškai atsiduoti Ordino darbų augimui ir būti autentiško krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu visiems nariams (Kodekso 106 str.).

Didysis magistras kartu su Suvereniąja taryba yra atsakingas už Konstitucinėje chartijoje nenumatytų teisėkūros priemonių išleidimą, vyriausybės aktų skelbimą ir tarptautinių susitarimų ratifikavimą. Per Bendrojo iždo valdytoją jis administruoja Ordino turtą, šaukia Teisingumo kapitulą ir Generalinę kapitulą.

Valstybės, su kuriomis Maltos ordinas palaiko diplomatinius santykius, priskiria Didžiajam Magistrui prerogatyvas, imunitetus ir garbę.

Didysis magistras reziduoja Maltos ordino vyriausybinėje būstinėje – Magistraliniuose rūmuose Romoje, Via condotti gatveje.

 

Tekstas verstas iš anglų kalbos: Fra’ John Dunlap 81st Grand Master of the Order of Malta