Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Naujienos

Paauglių dienos namai „Istorijos“: Ieva

25/05/2023 LT

Paauglių namuose Ieva buvo viena iš pirmųjų paauglių. Kartu mes jau penkerius metus, dabar Ieva dalyvauja palydėjimo paslaugoje ir dalinasi žinute apie Paauglių namus:

„Kažkada Paauglių dienos namuose su Lina pajuokavom, kad tikra tyra meilė yra deficitas, kaip bananai sovietmečiu. Taip gimė bananinė meilė. Manau, jog ne tik meilė yra deficitas, bet ir tokie Paauglių dienos namai. Ne dėl to, kad jų yra tik 2 Lietuvoje. Deficitas yra tokie suaugusieji, kurie turi tokį sveiką požiūrį į paauglius. Deficitas yra toks nuoširdus taisyklių laikymasis. Deficitas yra buvimas čia ir dabar, tačiau Paauglių dienos namuose to netrūksta. Paauglių dienos namai yra deficitas. O man tik belieka džiaugtis, kad aš čia buvau.“

Žinutė parengta įgyvendinant projektą „Vaikų ir jaunų žmonių pa(si)rengimas savarankiškam gyvenimui, taikant sportu paremtą metodiką“. Projekto vykdytojai Jono Valančiūno paramos fondas kartu su Maltos ordino pagalbos tarnyba – maltiečiai. Projektas yra finansuojamas EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis (www.norwaygrants.org).

 

EN

In the Adolescents’ day home, Ieva was one of the first teenagers. We have been together for five years now, and now Ieva is part of the escort service and shares a message about the Adolescents’ day home:

Lina and I once joked at the Adolescents’ day home that true, pure love is in short supply, like bananas in Soviet times. And so banana love was born. I think it is not only love that is in deficit, but also a Adolescents’ day home like this. Not because there are only 2 in Lithuania. It is the adults who have such a healthy attitude towards teenagers who are a deficit. The deficit is such a sincere adherence to rules. Deficit is being present in the here and now, but the Adolescents’ day home does not lack that. Teenage day homes are a deficit. And I am just glad that I had a change to be there.

The message was prepared implementing the project “Preparation of children and young people for independent life, using sport-based support”. The promoters of the project are the Jonas Valančiūnas Support Fund together with the Order of Malta Relief Organisation (Maltesers). The project is financed by the EEA and / or Norwegian financial mechanisms (www.norwaygrants.org).