Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Naujienos

Maltos ordino Didysis Magistras: „Ligoniai ir jų šeimos mano maldose“

23/03/2020 


Gerbiami broliai ir seserys, mieli darbuotojai, Maltos ordino savanoriai ir rėmėjai visame pasaulyje, šiuo precedento neturinčiu momentu, vienijančiu daugiau kaip 150 tautų visame pasaulyje, kurios susidūrė su tais pačiais rimtais iššūkiais, nuoširdžiausiai dėkoju Maltos ordino asociacijoms, savanoriams ir pagalbos komandoms, kurios „Covid-19“akivaizdoje prisideda palaikant nacionalines sveikatos sistemas. Mūsų medicinos personalas ir savanoriai teikia pagalbą pagyvenusiems žmonėms, kurie dėl karantino yra priversti būti namuose, reguliariai tiekia jiems maistą ir vaistus, o specialūs medikų būriai atlieka tyrimus žmonėms ir teikia pagalbą mobiliuose  padaliniuose. Jie yra pasirengę kovoti su viruso plitimu, griežtai laikosi apsaugos reikalavimų ir liudija pasauliui krikščionišką žinią bei tikėjimą, kuris yra visos labdaringos Maltos ordino veiklos pagrindas.

Taip pat noriu pareikšti nuoširdžią padėką visiems medicinos specialistams, kurie nuo pat viruso pradžios visą parą dirba siekdami padėti ligos kankinamiems žmonėms.

Kiekvieną dieną naujienose skaitome nerimą keliančius pranešimus apie asmenų, gydomų intensyvios terapijos skyriuose, būklę. Privalome melstis už ligonius, kurie dėl izoliacijos yra labai vieniši. Mūsų mintys turi būti siunčiamos ir jų šeimoms, kurios kenčia, kad negali aplankyti ar net atsisveikinti su savo artimaisiais. Reiškiu užuojautą visiems žmonėms, išgyvenantiems šią bauginančią būklę. Jiems ir visiems gydytojams, slaugytojams, sveikatos priežiūros darbuotojams siunčiu maldas ir nuoširdžią padėką.

Su dideliu apgailestavimu buvo nuspręsta atšaukti 62-ąjį Maltos ordino tarptautinį piligriminį žygį į Lurdą – vieną reikšmingiausių Maltos ordino narių ir savanorių gyvenimo momentų. Tai buvo labai skausmingas sprendimas.

Atsižvelgus į sparčiai blogėjančią situaciją Prancūzijoje, pirmą kartą per daugiau nei 160 metų Lurdo Dievo Motinos Marijos šventovė buvo uždaryta visuomenei. Aš tikiuosi, kad daugelis narių ir savanorių galės vėl susiburti piligriminėje kelionėje į Šventąją Žemę, numatytą lapkričio mėnesį, organizacijos įkūrėjo Palaimintojo Gerardo 900-ųjų mirties metinių proga. Tikime, kad iki to laiko pasaulis užvers šį dramatišką „Covid-19“ istorijos puslapį.

Maltos ordinas puoselėja daugiau nei 900 metų trunkančią hospitaljerų tradiciją padėti vargšams ir ligoniams, tad yra artimas tiems, kuriems reikia pagalbos, ir tiems, kurie kenčia šią baisią akimirką. Noriu pacituoti popiežiaus Pranciškaus žodžius: „Vieningi su Kristumi mes niekada nesame vieniši“ ir skelbiu popiežiaus raginimą paprašyti visų melstis už kenčiančius senyvo amžiaus žmones, paliktus vienatvėje.

Linkiu visiems palaimintos Gavėnios,

Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto