Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Naujienos

Palydėjimo paslauga pasiekė net 51 jaunuolį

28/02/2024 


Nuo 2022 m. birželio mėnesio maltiečiai kartu su Jono Valančiūno paramos fondu vykdo projektą „Vaikų ir jaunų žmonių pa(si)rengimas savarankiškam gyvenimui, taikant sportu paremtą metodiką“. Projekto tikslas – plėtoti kokybišką palydimąją paslaugą pažeidžiamiems vaikams ir jauniems žmonėms, taikant sportu paremtą metodiką vaikų ir jaunuolių elgesio keitimui ir savarankiškam gyvenimui svarbių įgūdžių ugdymą.

Projektui einant į pabaigą, norime pasidalinti džiuginančiais paslaugos rezultatais. Neskaičiavome laiko, praleisto kartu su jaunuoliais kavinėje, Lukiškių aikštėje, poliklinikoje, savivaldybėje, prie psichologo kabineto, mokykloje, jų pačių namuose, užimtumo tarnybos koridoriuose, socialinių paslaugų centre, Paauglių dienos namuose ar tiesiog telefono ekrane. Ypač džiaugiamės koordinatorių individualiu darbu, stengiantis suteikti visapusišką pagalbą lydint jaunuolius.

Neretai juokaujame, jog mūsų palydėjimo koordinatorės yra lyg inžinierės, kurios stengiasi sujungti taškus: nuo jaunuolio pažinimo ir ieškojimo, kas jam tinka, iki realaus ėjimo kartu, parodant, kad jaunuolis nėra vienas, kad reikia tikėti savimi ir tuo, kuris eina šalia. Koordinatorės prisideda prie jaunuolių domėjimosi studijų bei bendrabučių galimybėmis – tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Taip pat dalyvauja pasirašant būsto nuomos sutartis, skatina domėtis įvairiomis išmokomis ir stipendijomis, mąstant, kaip geriausiai paskirstyti turimus resursus. Koordinatorės nuolat ieško būdų sudominti, pasiekti jaunuolius, užmegzti su jais ryšį.

Dalinamės skaičiais, pasiektais nuo projekto pradžios Vilniuje ir Kaune:

  • Įsidarbino – 17 jaunuolių / dar 6 darbo paieškose.
  • Sudalyvavo mentorystės programoje – 17.
  • Susirado būstą gyventi / nuomotis – 5.
  • Buvo grąžinta į švietimo sistemą – 8.
  • Pakeitė mokyklas – 4.
  • Įstojo mokytis profesijos – 11.

Iš viso palydėjimo paslauga suteikta 51 jaunuoliui.

Projektas yra finansuojamas EEE finansinių mechanizmų lėšomis (www.norwaygrants.org). Projektui skirta suma – 250 tūkstančių eurų.

EN

As the project comes to a close, we would like to share the pleasing results of the accompaniment service. The time spent with young people in various settings such as cafes, Lukiškės Square, polyclinics, the municipality, the psychologist’s office, school, their own homes, corridors of the employment service, the social services center, and the Adolescents’ Day Home, not to mention interactions on phone screens, is immeasurable. Additionally, the solo efforts of the coordinators, endeavoring to best meet the needs of the young person during accompaniment, are noteworthy.

We often jest that our accompaniment coordinators function like engineers, attempting to connect the dots: from getting acquainted with the young person, identifying what suits them best, to physically walking alongside them. This involves demonstrating that they are not alone and encouraging them to believe in themselves and in the person accompanying them. The coordinators take an interest in study and dormitory opportunities both in Lithuania and abroad. They are actively involved in signing housing contracts, exploring various benefits and scholarships, contemplating optimal resource allocation, gathering information, and engaging in discussions about how to interest and connect with the young person, and how to build a meaningful relationship.

All these efforts do not fit into the limits of time, but they are rich in humanity. Since the inception of the project in Vilnius and Kaunas:

17 young people have gained employment, with 6 more in the job search phase;
17 young people have participated in the mentoring program;
5 young people have found a place to live or rent;
8 have returned to the education system;
4 have changed schools;
11 have enrolled in a professional learning program;

In total, 51 young people have benefited from the accompaniment service.

The Jonas Valančiūnas Support Fund together with the Order of Malta Aid Service (hereinafter referred to as the Maltese) started to implement the project „Preparation of children and young people for independent life, using sport-based support“. The goal of the project is to develop a quality support service for vulnerable children and young people, using a sports-based methodology for changing the behavior of children and young people and developing skills important for independent living.

The project is financed by the EEA financial mechanisms (www.norwaygrants.org). The amount allocated to the project is 250000 Eur.