Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Naujienos

„Savanorystė augina supratingą, empatišką, atsakingą pilietį“, – Kelmės Jaunųjų maltiečių vadovė Lina

11/03/2024 


Jau trečius metus savo finišą pasiekė Jaunųjų maltiečių iniciatyva „Savanorystė=Pilietiškumas=Lietuva“. Maltos ordino pagalbos tarnybos jaunuomenė nuo Vasario 16 – osios iki Kovo 11 – osios kvietė visuomenę susimąstyti apie savanorystę, pilietiškumą ir jų svarbą jaunuolių gyvenime. Šiandien dalinamės įžvalgomis apie pilietiškumo vertybės ugdymą jauname žmoguje.

 

Kaip įžiebti savanorystės ugnį?

Daugiau nei 30 – imt metų su jaunimu dirbantys Jaunieji maltiečiai į šį klausimą bando atsakyti beveik kiekvieną dieną. Matome savo ir kitų pavyzdį – spalvotos reklamos vieną jaunuolių grupę pritraukia, tačiau kita (jaunuoliai iš probleminių šeimų) lieka nepastebėta. Toks jaunimas dažnai stokoja socialinių įgūdžių, yra ištroškę žmogiško artumo ir šilumos. Jaunieji maltiečiai siekia jiems suteikti saugią erdvę augti ir kurti, atrasti gyvenimo grožį ir savanorystės teikiamas dovanas. Maltiečiai įsitikinę, jog kiekvienas jaunas žmogus savyje slepia platų savybių sąrašą, kurį galima ugdyti nuoširdžiai tikint jaunuoliu bei jį stiprinant.

Puikus to pavyzdys – kelis metus savanoriaujantys jaunuoliai. Nuolatos lankantys senolius ar su vaikais veikiantys jauni žmonės pasikeičia akyse – jie pasidaro empatiškesni, jiems rūpi visuomenėje įsišaknijusių problemų sprendimai, jie noriai užsiima altruistine veikla ir siekia padėti kiekvienam, kuris prašo pagalbos rankos. Šie jaunuoliai į bendruomenę prisijungė ne švieslenčių, straipsnių ar įrašų socialinėje medijoje vedami – juos pastebėjo žmonės, gebantys kiekviename atrasti geriausią, gebantys leisti stipriosioms jaunuolių savybėms sužydėti. Šie žmonės – Jaunųjų maltiečių grupių vadovai.

Dažnas jaunuolis siekia palydėjimo – juk savanorystei reikia stipraus atsakomybės jausmo prieš kitą, asmeninio laiko aukos ir atsidavimo veiklai. Grupių vadovai kiekvieną savanoriauti atėjusį jaunuolį priima betarpiškai ir sukuria erdvę jo augimui, palydi ir integruoja į veiklas, o, reikalui esant, suteikia pagalbą. Kelmės Jaunųjų maltiečių vadovė Lina, šiemet prezidento Gitano Nausėdos apdovanota Gedimino ordino medaliu už savanorystės, empatijos humaniškumo vertybių sklaidą, dalijasi: „Mano pareiga juos palydėti, jiems patarti, paskatinti ir motyvuoti“. Nesvarbu, kurioje organizacijoje savanoriauja jaunuolis – užsiimdamas altruistine veikla jis turi galimybę išvysti tai, ko nenori matyti kiti, ir padėti tiems, kuriuos jau seniai užmiršo visi. Lina ir kiti grupių vadovai savanorystės keliu jaunuolius lydi ne be reikalo – ši veikla yra tikra gyvenimo mokykla, suteikianti jaunuoliui neįkainojamų dovanų.

Pilietiškumas – savanorystės suteikta dovana

Visoje Lietuvoje savanoriška veikla užsiima beveik 400 Jaunųjų maltiečių. Kiekvienas iš jų prisiliečia prie skirtingų visuomenės problemų: vieni jaunuoliai kiekvieną savaitę neša karštą sriubą žemiau skurdo ribos gyvenantiems senoliams, antri prisideda prie senjorų buities darbų, o treti suteikia draugystę ir artumą visų pamirštiems. Kita dalis jaunuolių aktyviai įsitraukia į vaikų dienos centrų veiklą ir leidžia laiką su šių centrų lankytojais – bendrauja, kartu ruošia namų darbus, dažnai, yra būtent tie žmonės, kurie suteikia vaikams saugumo pojūtį. Nuoširdus bendravimas su senoliais ugdo jaunuolių empatijos jausmą, pagarbą vyresniems, meilę ir atjautą vargstantiems. Tuo tarpu, veiklos su vaikais skatina jauną žmogų susimąstyti ir besąlygiškai priimti iš bet kokios aplinkos atėjusį asmenį, suteikti jam rūpestį ir draugystę. Tai yra pačios didžiausios savanorystės dovanos. Simno ir Pivašiūnų Jaunųjų maltiečių grupių vadovė Laimutė dalijasi: „Jautrumas, atsakingumas ir pagarba senoliui, kiekvienam žmogui, jaunam ar senam, juk ir yra pilietiškumas“.

Kita, kiek subtilesnė savanorystės pusė Jaunuosiuose maltiečiuose – Jaunųjų paramedikų programa. Šiemet daugiau nei 200 jaunuolių prisijungė prie programos, kurios metu daugiau nei pusę metų aktyviai mokysis pirmosios pagalbos subtilybių. Šie jaunuoliai kiekvieną savaitę savo laisvą laiką skiria teorijos mokymuisi ir jos pritaikymui praktikoje. Savo laisvą laiką jaunuolių ugdymui skiria ir programos koordinatoriai – sveikatos mokslų studentai. Šie žmonės jaunuolius veda pirmosios pagalbos mokymosi keliu ir kuria terpę jaunuoliams tobulinti savo žinias. Jaunųjų paramedikų programos koordinatorė Gabija pasakoja: „Kartu su komanda apmokyti jaunuoliai išmoksta pagrindinių veiksmų, kad gebėtų atpažinti gyvybei pavojingą būklę ir teiktų pagalbą iki kol atvyks greitoji medicinos pagalba. Argi ne šaunu, jog jaunimas yra pasiryžęs padėti nelaimės ištiktiems mūsų tautiečiams?“

Kaip išsaugoti jaunam žmogui suteiktas dovanas?

Į veiklą įtrauktas jaunuolis yra globojamas visu savanorystės laikotarpiu. Ši globa nėra tik jauno žmogaus lydėjimas ir palaikymas veiklų metu ar nuolatinis jo kontroliavimas. Grupės vadovas gali padaryti daug, tačiau svarbu, jog pati bendruomenė investuotų į savanorius. Jaunieji maltiečiai, siekdami įtvirtinti savanorystės suteiktas dovanas, organizuoja nacionalinius renginius ir mokymus, kurių metu jaunas žmogus gauna galimybę įprasminti savo įgytas žinias, dar daugiau augti kaip asmenybei ir suteikti pagalbą tiems, kuriems jos labiausiai reikia. „Kas augina mūsų bendruomenės jaunuolius? Stovyklos, sąskrydžiai, rekolekcijos, gerų darbų savaitgaliai, piligriminiai žygiai ir bendrystė, kuri kuria santykį“, – teigia Simno ir Pivašiūnų Jaunųjų maltiečių grupės vadovė Laimutė.

Pavyzdžiui, kiekvienais metais Jaunųjų paramedikų programą vainikuoja varžybos, kurių metu jaunuoliai pademonstruoja savo žinias sukurtose situacijose – po jų drąsiai galime teigti, jog jaunuolis gebės padėti gatvėje susmukusiam žmogui: „Labai smagu, kad jau turime sėkmės pavyzdžių, kaip mūsų jaunuoliai nepraėjo pro negaluojantį žmogų, o jį pastebėjo ir suteikė pagalbą. Tai žinodama jaučiuosi saugi“, – programos koordinatorė Gabija. Tuo tarpu, tradicinė Jaunųjų maltiečių vasaros stovykla kasmet kviečia savanorius ugdyti savo vidines savybes – kūrybiškumą, atjautą, tikėjimą ir kitas svarbias savybes sėkmingam jaunuolių vystymuisi. O štai tradicinis gerų darbų savaitgalis jaunuoliams suteikia galimybę sutelkti savo jėgas ir padėti vietinės bendruomenės gyventojams – šiemet jaunuoliai savo savanoryste dalijosi su Pivašiūnų bendruomene, kurioje džiugino dviejų senelių globos namų gyventojus, tvarkė miesto aplinką, padėjo parapijiečiams rūšiuodami labdarą. Grupės vadovė Laimutė po gerų darbų savaitgalio dalijosi džiaugsmais: „Prie manęs priėjo dvi pažįstamos ir klausė, kokius stebuklus čia darome Pivašiūnuose“.

Ugdykime pilietiškumą drauge

Kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie jaunuolių pilietiškumo vertybės ugdymo. Skatinkime jauną žmogų kurti, ieškoti ir prisidėti prie kitų gerovės kūrimo – jų išsiugdytos savybės leis sužydėti pilietiškumui, kuris leis kurti brandžią Lietuvą. Pastebėkime jauno žmogaus stipriąsias savybes ir padrąsinkime jas pritaikyti savanorystėje.

 

Nuotraukos iš maltiečių asmeninio archyvo, E. Knispelio, O. Gurevičiaus ir L. Kinaičio.