Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Naujienos

Projektas „NVO ĮSITRAUKIMAS Į VALSTYBĖS VALDYMĄ SOCIALINIO VERSLUMO SRITYJE“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0017

01/07/2020 


Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. gegužė – 2021 m. vasaris

Šiuo projektu siekiama skatinti aktyvų ir kokybišką NVO įsitraukimą į socialinio verslo politikos formavimą bei įgyvendinimą.

Projekto uždaviniai:

a) Kompetentingoms valstybės institucijoms pateikti faktais ir žiniomis grįstus pasiūlymus socialinio verslo politikai tobulinti.

b) Kurti palankias sąlygas kokybiškam NVO įsitraukimui į socialinio verslo politikos formavimą bei įgyvendinimą.

Projekto tikslui ir uždaviniams įgyvendinti pasirinktos projekto vykdytojo ir partnerių jau patikrintos priemonės: socialinio verslo galimybių studija, pasiūlymų institucijoms rengimas ir teikimas, viešoji komunikacija teikiamų pasiūlymų sklaidai visuomenėje, apskritojo stalo diskusijos regionuose ir viešos konsultacijos.

Projekto veiklų įgyvendinimas suteiks galimybę vieningai bendradarbiauti nevyriausybinėms organizacijoms, veikiančioms socialinio verslo srityje, kurios drauge dirbdamos ir pasitelkusios šios viešosios politikos srities ekspertines žinias, parengs ir kompetentingoms valstybės institucijoms pateiks bent du paketus pasiūlymų, kaip tobulinti socialinio verslo situaciją ir aplinką Lietuvoje.

Projekto veiklų įgyvendinimui ir jų kokybei užtikrinti prie pareiškėjo, VšĮ „Geri norai LT, jungiasi PARTNERIAI: Lietuvos socialinio verslo asociacija, Junior achievement Lietuva ir Maltos ordino pagalbos tarnyba.

 

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis