Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Naujienos

Maltiečiai su partneriais vykdo iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „NVO stiprinimas kokybiškų paslaugų teikimui“ Nr. 08.4.2-ESFA-K-629-01-0005. Tai tęstiniai mokymai programos dalyviams

01/07/2020 


Socialinio darbo veiklos principai orientuoti į žmogaus vertę ir orumą, poreikius, įgalinimą, tarpusavio santykius. Svarbi ne tik paternalistinė parama teikiant materialinius išteklius, priežiūros ir pagalbos paslaugas namuose neįgaliesiems ir negalintiems apsitarnauti asmenims.

Todėl šiuo projektu siekta, kad nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių nariai tobulintų kompetencijas, stiprintų vertybinį požiūrį būti ypač atidūs ir supratingi savanoriaudami ir tiesiogiai dirbdami su senyvo amžiaus, neįgaliais ir negalinčiais apsitarnauti asmenimis.

Bendradarbiaujant su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu 2020 m. birželio 26-27 dienomis projekto dalyviams iš Maltos ordino pagalbos tarnybos ir partneriams iš Vilniaus arkivyskupijos Caritas bei Kėdainių rajono vietos veiklos grupės organizuota 3-ioji mokymų sesija. Jos metu buvo pristatyti socialinio darbo veiklos principai, socialinių paslaugų sistema pagyvenusiems žmonėms, pagalbos jiems teikimas bendruomenėje, taip pat susipažinta su racionalaus vaistų vartojimo ir sveikos mitybos ypatumais.

Mokymus vedė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesionalios lektorės: dr. Rūta Butkevičienė, dr. Lina Danusevičienė, dr. Aurima Stankūnienė ir dr. Vilma Kriaučionienė.

Baigę tęstinių mokymų programą 50 dalyvių gavo kvalifikacinius pažymėjimus ir galės būti konsultantais apie socialinį darbą savo bendruomenėse bei savanoriams.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.