Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Vaikai ir jaunimas

Lietuvoje veikia 16 maltietiškų vaikų dienos centrų, kuriuose kasdien lanko daugiau kaip 400 vaikų iš sunkumus (finansinius ir socialinius) patiriančių šeimų, turintys mokymosi, pritapimo mokykloje, elgesio sunkumų, augantys nepilnose šeimoje, išgyvenantys krizinį laikotarpį (pvz., tėvų skyrybas). Dažniausiai apie tokius vaikus sužinome iš seniūnijų, socialinių skyrių darbuotojų, policijos nepilnamečių inspektorių, parapijų žmonių. Į vaikų dienos centrus vaikai ateina po pamokų mokykloje. Čia jie nemokamai maitinami, ugdomi jų socialiniai, bendravimo, asmens higienos įgūdžiai, supažindinami su bendražmogiškomis, krikščioniškomis vertybėmis.

Vaikų dienos centruose pagalba teikiama ne tik vaikams, bet ir šeimoms – vyksta pokalbiai su tėvais psichologinėmis, socialinėmis temomis, kartu ieškoma tinkamiausių pagalbos vaikui būdų. Centrai veikia ir vasaros metu. Jie įsikūrę Vilniuje, Kaune, Telšiuose, Tauragėje, Klaipėdoje, Kartenoje, Marijampolėje, Šiauliuose, Kriaunose, Naujojoje Akmenėje, Kelmėje, Užventyje, Viekšniuose, Vyžuonose, Alytuje, Viduklėje.

Stokojantiems vaikams paremti kasmet vasaros pabaigoje vykdome priešmokyklinę paramos akciją „Mažoj širdelėj – didelės idėjos”, kurios tikslas surinkti lėšų vaikų maitinimui, taip pat padėti skurstančioms šeimoms pasiruošti mokyklai. Akcijos metu kviečiame fizinius ir juridinius asmenis aukoti mokyklinių ir edukacinių priemonių, sporto aprangos ir reikmenų. Visa tai vėliau iškeliauja ne tik į vaikų dienos centrus, bet į visas 42 maltietiškos veiklos Lietuvos vietoves, kur mokyklinė parama dalijama daugiavaikių, stokojančių šeimų vaikams, taip pat vaikų įstaigoms, kurių auklėtiniai turi specialiųjų poreikių. Iš viso globojame 1280 stokojančių vaikų.