Artėjantys Renginiai

MOPT prezidiumo posėdis vyks 2015 04 09, 15.00 Vilniuje, MOPT generaliniame sekretoriate.

 Visuotinis MOPT narių susirinkimas įvyks 2015 m. balandžio 18 d. Tauragės Žalgirių gimnazijoje (Moksleivių alėja 14, Tauragė). Visuotinio narių susirinkimo atidarymas 10:00, planuojamas susirinkimo uždarymo laikas 17:00.

Jaunųjų maltiečių vasaros stovykla vyks liepos 11-18 dienomis  Burokaraistėlės kaimo stovyklavietėje  "Dzukijos Šilas".

"Maltiečio diena" vyks liepos 18 - 19 dienomis Burokaraistėlės kaime (Varėnos raj.) stovyklavietėje  "Dzūkijos Šilas".