Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Naujienos

Metinis maltiečių susirinkimas: ataskaitos ir naujo prezidiumo nario rinkimai

27/05/2024 


Šeštadienį, gegužės 25 d., Šiluvoje vyko Maltos ordino pagalbos tarnybos įgaliotinų susirinkimas. Kaip ir visi maltiečių renginiai, viskas prasidėjo šv. Mišiomis Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje. Į svarbų metinį susirinkimą atvyko įgalioti maltiečiai iš visos Lietuvos – daug apsikabinimų ir šypsenų.

Atsiskaitymai už per 2023 m. nuveiktus darbus

Susirinkimas prasidėjo džiaugsmingu Vaidos Šalaševičienės, Pietų regiono vadovės, pasveikinimu su gimtadieniu. Vėliau – atsiskaitymai už 2023 m. pagal numatytą darbotvarkę. Pirmasis ataskaitą pateikė generalinis sekretorius Edvinas Regelskis. Jo pristatyta metinė veikos ir finansinė ataskaita išsamiai atskleidė, kaip kito pagalbos gavėjų skaičius, kiek suteikta paslaugų, kokia savanorystės išraiška skaičiais, vertinant kaip pagalbą valstybei socialinėje srityje. Taip pat pristatyti organizacijos pajamų ir išlaidų skaičiai bei šaltiniai.

Rimgailės Brūzgaitės, buvusios Jaunųjų maltiečių vadovės, metinis atsiskaitymas atskleidė maltiečių jaunuomenės, siekiančios save įprasminti per savanorystę, veiklą, renginių apimtis. Jaunieji matliečiai 2023 m. minėjo savo veiklos 30-metį, kurio šventiniame renginyje dalyvavo pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė – tai liudija apie jaunimo veiklos įvertinimą ir svarbą nacionaliniu mastu.

Prezidiumo darbo ataskaitą pristatė Bronius Einars

Prezidentas Broniaus Einars kalbėjo apie maltietiškumą bei kilnius tikslus, kurie įpareigoja, nepaisant besikeičiančių situacijų šalyje ir organizacijos viduje.

2023 m. maltiečių bendruomenei buvo ypatingi – spalio 3 d. LR Prezidentas Gitanas Nausėda priėmė naujojo Suverenaus Maltos ordino Nepaprastojo ir Įgaliotojo Ambasadoriaus Lietuvos Respublikai J.E. Dr. Grafo Christoph Calice Kredencinius raštus.

Bronius Einars pakvietė dar kartą pasidžiaugti, kad 2 maltiečių organizacijos narės 2023 m. buvo įvertintos nacionaliniu mastu: Marijampolės grupės vadovė Marija Miliauskienė apdovanota Gedimino ordino Riterio kryžiumi, Kelmės grupės vadovei Linai Šimkevičienei įteiktas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino medalis.

Vėliau sekė etikos ir revizijos komisijų ataskaitos ir per metus susikaupę reikalai ta tema. Etikos komisijos pirmininkas Romas Abunevičius ir revizijos komisijos pirmininkas Darius Einars pristatė, kokiais klausimais buvo kreiptasi į komisijas ir kokių imtasi sprendimų į juos atsakyti.

Visos įgaliotinių susirinkimo metu pristatytos ataskaitos patvirtintos visiems nariams balsavus už patvirtinimą.

Naujo prezidiumo nario rinkimai

Antra susirinkimo dalis buvo skirta naujo prezidiumo nario rinkimams. Pasitraukus vienam prezidiumo nariui į jo vietą vienbalsiai išrinkta buvusi revizijos komisijos narė Gitana Keturkaitė-Dirvonė. Vietoj jos revizijos komisijoje dirbs Šiaulių grupės vadovė Aušra Simonavičiūtė.

Prieš įgaliotinių susirinkimą prezidiumo posėdžio metu viceprezidentu išrinktas prezidiumo narys Vaidas Tumėnas.

Sveikiname naujus narius ir linkime darbingos kadencijos!