Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Naujienos

Paauglių dienos namai „Istorijos“: Kamilė

23/08/2023 


LT

Norime pasidalinti istorija apie Kamilę ir pasidžiaugti jos pasiekimais. Kamilė ne vienerius metus lankė maltiečių vaikų dienos centrą, o praėjusiais metais pradėjo lankyti paauglių dienos namus. Kartu su maltiečiais Kamilė užaugo į kūrybišką, iniciatyvią, empatišką, drąsią asmenybę. Dar lankydama vaikų dienos centrą Kamilė atrado pašaukimą muzikai ir pati išmoko groti gitara. Džiaugiamės, kad šiandien jos muzika skamba ne tik paauglių dienos namuose, bet ir įvairiuose renginiuose. Kamilė taip pat dalyvauja bendroje maltiečių ir Jono Valančiūno paramos fondo mentorystės programoje, atlikdama praktiką TeleSoftas įmonėje.

2022 m. birželio mėn. Jono Valančiūno paramos fondas kartu su Maltos ordino pagalbos tarnyba (toliau – maltiečiai) vykdo projektą „Vaikų ir jaunų žmonių pa(si)rengimas savarankiškam gyvenimui, taikant sportu paremtą metodiką“. Projekto tikslas – plėtoti kokybišką palydimąją paslaugą pažeidžiamiems vaikams ir jauniems žmonėms, taikant sportu paremtą metodiką vaikų ir jaunuolių elgesio keitimui ir savarankiškam gyvenimui svarbių įgūdžių ugdymui.

Projektas yra finansuojamas EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis (www.norwaygrants.org). Projektui skirta suma – 250 tūkst. Eur.

EN

We would like to share Kamilė’s story and celebrate her achievements. Kamilė has been attending the Maltesers children’s day care centre for several years, and last year she started attending an adolescents’ day home. Alongside her time at Maltesers, Kamilė has developed into a creative, enterprising, empathetic, and courageous individual. During her time at the children’s day care centre, Kamilė discovered her passion for music and taught herself to play the guitar. We are pleased that her music is now being heard not only at the adolescents’ day home but also at various events. Kamilė is also participating in the joint mentoring programme of Maltesers and Jonas Valančiūnas Support Foundation by completing an internship at TeleSoftas.

Jonas Valančiūnas Support Fund together with the Order of Malta Relief Organisation in Lithuania (hereinafter referred to as Maltesers) started to implement the project “Preparation of children and young people for independent life, using sport-based support”. The goal of the project is to develop a quality support service for vulnerable children and young people, using a sports-based methodology for changing the behavior of children and young people and developing skills important for independent living.

The project is financed by the EEA and/or Norwegian financial mechanisms (www.norwaygrants.org). The amount allocated to the project is 250 000 Eur.