Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Naujienos

Pristatyti projekto „Vaikų ir jaunų žmonių pa(si)rengimas savarankiškam gyvenimui, taikant sportu paremtą metodiką“ rezultatai

21/11/2023 


Š. m. lapkričio 8 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija iniciavo renginį, kurio metu buvo dalijamasi vykdytais ir vykdomais projektas pagal 2014–2020 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo priemonę „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“. Šios priemonės veiklų įgyvendinimu siekiama didinti savivaldybėse trūkstamų paslaugų prieinamumą labiausiai pažeidžiamoms vaikų ir jaunų žmonių grupėms.

Susitikimo metu buvo pristatyti skirtingose savivaldybėse vykdomi projektai, pasiekti rezultatai, pasidalinta pagalbos vaikams mechanizmų įvairove. Pristatant projektą „Vaikų ir jaunų žmonių pa(si)rengimas savarankiškam gyvenimui, taikant sportu paremtą metodiką“ buvo pasidžiaugta, kad dar praėjusiais metais Kaune buvo atidaryti antrieji Paauglių namai „Istorijos“, kuriuos šiuo metu lanko 12 paauglių. Vilniaus paauglių dienos namus šiuo metu taip pat lanko 12 paauglių. Daliai paauglių, lankiusių paauglių dienos namus, yra teikiama palydėjimo paslauga (Kaune – 15, Vilniuje – 23 jaunuoliams). Tuo tarpu mentorystės programoje dalyvauja 11 jaunuolių, kurie atlieka praktiką skirtingose įmonėse, kuriose dirba su projekto metu apmokytais mentoriais.

Projektas yra finansuojamas EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis (www.norwaygrants.org). Projektui skirta suma – 250 tūkst. Eur.

 

EN

The Ministry of Social Security and Labor organized an event where institutions were invited to share about implemented and ongoing projects implemented according to 2014–2020 Financial Mechanism of the European Economic Area Mechanisms for Strengthening Social Integration for Children and Young People with High-Risk Behavior and/or from Disadvantaged Environments. The implementation of the activities of this measure aims to increase the availability of missing services in municipalities for the most vulnerable children and young people.

During the meeting project executors presented achieved results, and shared the variety of mechanisms for helping children. Implementing the project “Preparation of children and young people for independent life, using sports-based methodology”, second Youth Home “Istorijos” was opened in Kaunas last year currently attended by 12 teenagers. The Vilnius Youth Day Home is also filled with 12 teenagers. Part of the teenagers who attended Youth Homes are provided with an escort service (15 in Kaunas, 23 in Vilnius). Meanwhile, 11 of them participate in the mentoring program – the young people do internships in different companies where they work with mentors trained during the project.

The project is financed by the EEA and/or Norwegian financial mechanisms (www.norwaygrants.org). The amount allocated to the project is 250000 Eur.