Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Naujienos

Vadovų stovykla 2023

03/07/2023 


Birželio 27–30 dienomis Trakų rajone įsikūrusioje „Aerodream“ sodyboje vyko maltiečių grupių vadovų stovykla. Joje dalyvavo maltiečių prezidiumo nariai, administracija ir grupių vadovai iš įvairių Lietuvos miestų. Jos metu buvo diskutuojama apie Maltos ordino pagalbos tarnybos strategiją ir struktūrą, dalinimąsi gerąja patirtimi skirtingų veiklų ir programų plotmėje, stiprinama sielovadinė organizacijos dalis, gilinamasi į maltiečių etines normas bei vertybes ir daug dėmesio skirta individualiems pokalbiams bei konsultacijoms.

Pirmąją dieną pradėjome susipažinimu – maltiečių organizacija gyva, į jos gretas nuolatos jungiasi nauji žmonės. Pažinome vieni kitus kaip asmenybes, kaip konkrečios srities specialistus. Rytui įsibėgėjus maltiečių generalinis sekretorius Edvinas Regelskis pristatė naują maltiečių organizacijos strategiją penkeriems metams – jos pokyčius ir siekius. Kartu išsigryninome, kas mūsų organizacijai yra tvari bendruomenė, ir kalbėjomės apie iššūkius einant grupės vadovo pareigas.

Antroji diena buvo skirta „pasimatymų karuselei“ su centrinio biuro komunikacijos, lėšų pritraukimo, finansų, civilinės saugos, pirmosios pagalbos, integracijos ir senjorų programų darbuotojais. Teorinė dalis ir praktinės užduotys padėjo labiau įsigilinti į kiekvienos srities specifiką, buvo kviečiama atvirai diskutuoti, reaguoti ir pritaikyti įgytas žinias individualiai pagal vykdomas veiklas.

Trečiąją dieną pradėjome nuo etikos reikalų – maltiečių Etikos komisijos narė Bronė Vainauskienė pasakojo apie komisijos veiklą ir organizacijos etines nuostatas. Grupės buvo kviečiamos diskutuoti apie individualias situacijas ir rasti etiškai tinkamus sprendimus. Kiek vėliau perėjome į sielovadinę dalį – kartu su stovyklos svečiu kunigu Vytautu Langu mokėmės tinkamai skaityti Šventąjį raštą ir kalbėjomės apie jame slypinčią žmogiškąją ir dvasinę sintezę. Apie šv. Jokūbo kelią, patirtis piligriminėse kelionėse, apie istorijas ir iš jų gimstančią kūrybą mums pasakojo ir dainavo aktorius ir rašytojas Juozas Gaižauskas, o vakare vykome į Šv. Mišias Vytautavos bažnytėlėje. Jas aukojo maltiečių kunigas Vytautas Rapalis, kuris pabrėžė, kad „Žmogiškumas – svarbiau už visus materialius turtus. Didžiausia dovana kitam – rūpestis ir globa. Prikelti žmogų, padovanoti jam save – tai maltietiškumas.“

Paskutinę stovyklos dieną sugrįžome atgal į pamatinius organizacijos dalykus – gilinomės į strategiją, struktūrą ir ieškojome taškų, kuriose kiekviena grupė individualiai gali prisidėti daugiausiai. Grupių vadovams buvo pristatyta atgimstanti ir struktūriškai atnaujinta „Mokymų akademija“ ir vidinė mokymų komanda, kuri padės kurtis naujoms maltiečių grupėms ir ves mokymus savanoriams bei kompetencijos kėlimo programą vadovams. Taip pat buvo pristatyti personalo pokyčiai organizacijoje. Paskutinės maltiečių vadovų stovyklos dienos pabaigoje vyko visos stovyklos aptarimas ir atvira klausimų bei atsakymų sesija tarp maltiečių grupių vadovų ir prezidiumo narių.

Visos vadovų stovyklos metu buvo skatinamas atvirumas ir bendros refleksijos, pirmiausia besiremiančios į tarpusavio pasitikėjimą, palaikymą ir bendrystę. Diskutuodami apie iššūkius ir dalindamiesi patirtimi galime sparčiau augti ir tobulėti.