Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Naujienos

Įvyko „Pasiruošimas palydimajai globai – vaiko teisių apsaugos sistema, skirta specialistams ir jaunimui“ mokymai

24/01/2023 


2022 m. spalio 20–21 ir 27–28 dienomis Kaune bei lapkričio 10–11 ir 14–15 dienomis vyko projekto „Vaikų ir jaunų žmonių pa(si)rengimas savarankiškam gyvenimui, taikant sportu paremtą metodiką“ mokymai „Pasiruošimas palydimajai globai – vaiko teisių apsaugos sistema, skirta specialistams ir jaunimui“. Mokymų metu buvo apmokyti 78 atvejo vadybininkai, jaunimo darbuotojai, socialiniai darbuotojai, psichologai, miestų savivaldybių atstovai ir kt. specialistai iš Vilniaus ir Kauno savivaldybių. Mokymuose buvo kalbama apie palydimąją globą, buvo dalintasi patirtimis apie savarankišką gyvenimo pradžią, aptarti ir įgyti metodai, kaip palaikyti santykį su jaunuoliu taikant palydimąją globą, aptartos netektys bei kitos trauminės patirtys, bei jaunuolio atsparumas joms, advokacija taikant palydimąją globą ir kitos svarbios temos. Dalyviai teigia, kad buvo labai naudinga išgirsti informaciją apie palydimosios paslaugos teikimą ir įvertinti praktinius, skirtingų metodų taikymo principus.

Projektas yra finansuojamas EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis (www.norwaygrants.org). Projektui skirta suma – 250 tūkst. Eur.

The training “Preparation for accompanied care – child rights protection system intended for professionals and young people” was held on 20-21 and 27-28 of October’22 in Kaunas and on 10-11 and 14-15 in November’22. This training is a part of the project “Preparation of children and young people for independent life, using sports-based methodology”. During the training were trained 78 case managers, youth workers, social workers, psychologists, representatives of city municipalities, and other specialists from Vilnius and Kaunas municipalities. In the training, we talked about foster care, shared experiences about starting an independent life, discussed, and acquired methods for maintaining a relationship with a young person in foster care, discussed losses and other traumatic experiences, as well as the young person’s resilience to them, advocacy in foster care and other important topics. Participants say that it was very useful to hear information about the provision of an accompanying service and to appreciate the practical principles of applying different methods.

The project is financed by the EEA and/or Norwegian financial mechanisms (www.norwaygrants.org). The amount allocated to the project is 250000 Eur