Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Naujienos

Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-06-002

14/09/2020 


Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas Vilniaus miesto savivaldybėje gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip pat užtikrinti pozityvią šeimos raidą prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo, teikiant asmeninio asistento asmenims, turintiems fizinę ir (ar) kompleksinę negalią, paslaugas.

Per metus Maltos ordino pagalbos tarnyba asmeninio asistento paslaugą Vilniaus mieste suteikė 21 asmeniui. Paslaugos nauda klientams yra akivaizdi, vienas svarbių dalykų – gerinami neįgalaus asmens savarankiškumo įgūdžiai. Asmeniniai asistentai neįgaliuosius lydi į darbą/ iš darbo, į įstaigas, renginius ir dalyvauja visuomenės gyvenime. Taip pat asmeniniai asistentai neįgaliesiems padeda buityje ruošiant maistą, judant su judėjimo priemonėmis, persikeliant iš vežimėlio. Asmeniniai asistentai su savo klientais bendrauja, eina pasivaikščioti ir kartu leidžia laisvalaikį.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.