Paremkite Tapkite savanoriu
Paremkite Tapkite savanoriu

Projektai

 • 02/07/2020

  Jaunųjų maltiečių veiklos stiprinimas Vakarų regione

  Pasibaigus karantinui vėl gyvus susitikimus atnaujino maltiečių Vakarų regiono koordinatorė ir Jaunųjų maliečių grupių vadovės. Šį kartą dėmesys buvo skirtas veiklai, į kurią siekiama įtraukti ir ugdyti vietos jaunimą. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į jaunuomenės darbą karantino metu – nors dalis veiklos, tokios kaip aktyvus senelių lankymas, buvo sustabdyta, bet tai netrukdė savanoriauti nuotoliniu […]

  Skaityti toliau
 • 01/07/2020

  Projektas „NVO ĮSITRAUKIMAS Į VALSTYBĖS VALDYMĄ SOCIALINIO VERSLUMO SRITYJE“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0017

  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. gegužė – 2021 m. vasaris Šiuo projektu siekiama skatinti aktyvų ir kokybišką NVO įsitraukimą į socialinio verslo politikos formavimą bei įgyvendinimą. Projekto uždaviniai: a) Kompetentingoms valstybės institucijoms pateikti faktais ir žiniomis grįstus pasiūlymus socialinio verslo politikai tobulinti. b) Kurti palankias sąlygas kokybiškam NVO įsitraukimui į socialinio verslo politikos formavimą bei […]

  Skaityti toliau
 • 01/07/2020

  Maltiečiai su partneriais vykdo iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „NVO stiprinimas kokybiškų paslaugų teikimui“ Nr. 08.4.2-ESFA-K-629-01-0005. Tai tęstiniai mokymai programos dalyviams

  Socialinio darbo veiklos principai orientuoti į žmogaus vertę ir orumą, poreikius, įgalinimą, tarpusavio santykius. Svarbi ne tik paternalistinė parama teikiant materialinius išteklius, priežiūros ir pagalbos paslaugas namuose neįgaliesiems ir negalintiems apsitarnauti asmenims. Todėl šiuo projektu siekta, kad nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių nariai tobulintų kompetencijas, stiprintų vertybinį požiūrį būti ypač atidūs ir supratingi savanoriaudami ir tiesiogiai […]

  Skaityti toliau
 • 25/02/2020

  Geriname teikiamų paslaugų kokybę

  Siekdami geresnės nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų kokybės, maltiečiai kartu su Vilniaus arkivyskupijos Caritu, Zarasų rajono Suvieko kaimo bendruomene, Kėdainių rajono vietos veiklos grupe, VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetu susitelkė bendram projektui. Šiuo projektu siekiama stiprinti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių narių gebėjimus teikti priežiūros ir pagalbos paslaugas namuose neįgaliesiems ir negalintiems apsitarnauti asmenims. Tikslui pasiekti numatoma […]

  Skaityti toliau
 • 03/10/2019

  Projektas „NVO STIPRINIMAS KOKYBIŠKŲ PASLAUGŲ TEIKIMUI“

  Projektas „NVO STIPRINIMAS KOKYBIŠKŲ PASLAUGŲ TEIKIMUI“ Nr. 08.4.2-ESFA-K-629-01-0005 Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. gegužė – 2021 m. gegužė Šiuo projektu siekiama stiprinti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių narių gebėjimus teikti priežiūros ir pagalbos paslaugas namuose neįgaliesiems ir negalintiems apsitarnauti asmenims. Tikslui pasiekti numatoma organizuoti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių narių, tiesiogiai dirbančių su neįgaliaisiais ir negalinčiais apsitarnauti […]

  Skaityti toliau